O projektu

V posledních dvaceti letech došlo v České republice k masivnímu růstu počtu vysokých škol a zároveň k tomu odpovídajícímu zvýšení počtu absolventů těchto škol.

To mělo a stále více má velký vliv také na trh práce, který bojuje s problémem absorpce tak mimořádného množství absolventů.

Často se stává, že se na jedno nabízené místo hlásí mnoho uchazečů a přesto je pro personální pracovníky podniků, organizací a institucí někdy velmi těžké mezi nimi toho správného člověka na danou pozici nalézt.

Jednou z cest, jak pomoci a zefektivnit proces pro obě strany, je možnost vytvořit komunikaci, vztah či zkušenost mezi zaměstnavatelem a budoucím zaměstnancem již během studia, a to s využitím co největšího počtu nabízejících se nástrojů.

Systém Praxipolis je určen pro studenty (postupně i absolventy) Technické univerzity v Liberci na straně jedné a všechny zájemce - potenciální zaměstnavatele - na straně druhé. Registrovat se může každý, kdo přichází se seriózním zadáním a to zcela bezplatně!

Systém je určen pro hledání průniku nabídky a poptávky:

  • Všech variant pracovních vztahů (zaměstnanecké pozice, odborné praxe, trainee programy, brigády atd.)
  • Klasifikačních prací (závěrečné práce - diplomové i bakalářské, disertační práce, semestrální práce apod.)
  • Různých dalších aktivit obou stran (zakázek, vzdělávacích, soutěžních a poznávacích akcí, stipendijních a dotačních programů apod.)